Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna w Koszalinie dnia 4 czerwca 2022 r.