STAŻE DLA ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH – WARSZAWA – PRAGA POŁUDNIE