SPA  Destresso w Łodzi przyjmie na praktyki zawodowe słuchaczy kierunku technik masażysta