10 grudnia 2021 r. odbyło się szkolenie dodatkowe przeznaczone dla słuchaczy kierunku technik usług kosmetycznych