Rzemieślnik słuchu

Słuch to jeden z podstawowych narządów zmysłów, dzięki któremu możemy komunikować się ze światem oraz rozpoznawać otoczenie. Umożliwia on percepcję fal dźwiękowych, które docierają do ośrodka słuchowego w korze mózgowej. Zmysł słuchu ma ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka. Zdarza się jednak,  że narządy słuchu  zawodzą, a odbiór dźwięku staje się utrudniony, bądź całkowicie niemożliwy.

Czynników naruszających słuch jest sporo. Mogą to być częste infekcje uszu, gardła, alergie, powiększone migdały oraz niewyleczone i długo przeciągające się infekcje katarlane. Zmysł słuchu jest stale narażony na uszkodzenie, a największym dla niego niebezpieczeństwem jest hałas, którego mamy dookoła siebie bardzo dużo.

W przeszłości funkcję prymitywnych urządzeń słuchowych pełniły specjalne trąbki wkładane do uszu, które dzięki rozszerzeniu u wlotu mogły skupiać fale dźwiękowe i usprawnić nieznacznie możliwości słuchowe. Dzisiaj dzięki zaawansowanym technologiom możemy w znacznym stopniu poprawić komfort słyszenia. Obecnie nowoczesne aparaty słuchowe mają postać specjalnie dobranych układów elektronicznych, co sprawia, że nie tylko „pogłaśniają” dźwięki otoczenia, ale potrafią również w inny sposób je wzmacniać. Współczesne układy cyfrowe są w stanie wyodrębnić z dźwięków otoczenia mowę, ulepszyć ją i  zredukować szum otoczenia, co w znaczącym stopniu poprawia jej rozumienie oraz jakość słuchania. Specjalistą w zakresie projektowania i wytwarzania aparatów słuchowych przeznaczonych dla osób niedosłyszących jest protetyk słuchu.

Protetyk słuchu to często również fachowiec w dziedzinie projektowania teleporterów – przekaźników dla osób występujących w warunkach scenicznych i estradowych oraz prezenterów telewizyjnych. Praca protetyka polega przede wszystkim na przeprowadzaniu audiometrycznych badań słuchu pozwalających na zdiagnozowanie jego ubytku, wykonywaniu podstawowych napraw elementów aparatów słuchowych oraz wyborze i dopasowaniu konkretnego aparatu. Poza tym protetycy dopasowują dla osób, u których stwierdzono ubytek słuchu  wkładki uszne różnego typu: zauszne, wewnętrzne, wewnątrzkanałowe oraz sprawują opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

Protetycy słuchu mogą poszukiwać zatrudnienia w dużych firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem aparatów słuchowych, systemów komunikacji scenicznej oraz wielu innych branżach. Mogą być również zatrudnieni w specjalistycznych placówkach leczenia niedosłuchu, poradniach, gabinetach, pracowniach otoplastycznych, czy też serwisach napraw aparatów słuchowych.

Rosnąca potrzeba profesjonalnej obsługi osób z wadami słuchu powoduje, że specjaliści w zawodzie protetyka słuchu należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Zawód protetyka wymaga jednak wszechstronnej wiedzy i wysokich kwalifikacji w wielu dziedzinach nauki, takich jak medycyna, elektronika, psychologia, akustyka, fizyka, matematyka, czy też marketing.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych to szkoła profesjonalnie przygotowująca do pełnienia zawodu protetyka słuchu. W programie Studium realizowane są zarówno przedmioty zawodowe medyczne i techniczne, jak również humanistyczno-menadżerskie pozwalające przyszłym absolwentom samodzielnie funkcjonować w gospodarce rynkowej. Zajęcia prowadzą specjaliści z dziedziny otolaryngologii oraz audiologii zajmujący się na co dzień zagadnieniami dotyczącymi prawidłowego funkcjonowania aparatu słuchowego.

Ze względu na popularność świadczonych usług zawód protetyka zaliczany jest do zawodów przyszłości. Powszechność profesji rośnie wraz z postępującym pogorszeniem słuchu obywateli krajów rozwiniętych, które stanowi obecnie jedną z współczesnych chorób cywilizacyjnych. Coraz więcej osób ma uszkodzony słuch w wyniku hałasu panującego w środowisku szkolnym oraz w miejscach pracy, a co za tym idzie protetycy słuchu mają coraz więcej pracy związanej z badaniem i diagnozowaniem ubytków słuchu oraz dopasowaniem, czy też sprzedażą aparatów korygujących. Badanie słuchu stało się również nieodłącznym elementem rozwijającej się medycyny pracy, dlatego też zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny protetyki stale wzrasta.

Zawód protetyka słuchu to na chwilę obecną jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym oraz zagranicznym. Profesja ta dopasowana jest dla wszystkich, którzy chcą zdobyć ciekawy i rozwijający się zawód.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych to idealne miejsce, dla osób, które nie tylko zdecydują się uzyskać tytuł zawodowy protetyka słuchu, ale przede wszystkim chcą stać się bezkonkurencyjnymi w branży medycznej pomagającej odkryć na nowo świat dźwięków osobom niedosłyszącym.

Zapraszamy do nauki w oddziałach Studium Pracowników Medycznych i Społecznych :


w Gdańsku ul. Malczewskiego 51
w Olsztynie ul. Ketrzyńskiego 10
w Łodzi ul. Kopcińskiego 5/11

 Kontakt i informacje:
info@szkolymedyczne.eu
Dla Gdańska – sekretariat 58 303 30 30
Infolinia czynna w godz.8.00- 22.00 + 48 510 036 706