Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 dla I semestru Technika dentystycznego