Rozpoczęcie zajęć dla I i II semestru w zawodzie Protetyk słuchu