“Rejestratorka medyczna” – Szkolenie z zakresu rejestracji medycznej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Kościerzynie zaprasza na szkolenie doskonalące dla słuchaczy kierunku Technik administracji w dniu 14. grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 do swojej siedziby w Kościerzynie przy ulicy Wybickiego 1

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I Organizacja pracy na stanowisku rejestratorki medycznej i obsługi pacjenta.
1.1. Zawód rejestratorki medycznej
1.2. Radzenie sobie ze stresem
1.3. Zasady obsługi pacjenta
1.4. Komunikacja interpersonalna z pacjentem i personelem medycznym
1.5. “Trudny pacjent”

Moduł II Prowadzenie dokumentacji medycznej.
2.1. Odpowiednie prowadzenie dokumentacji medycznej
2.2. Archiwizacja dokumentacji medycznej
2.3. Zgoda pacjenta na udzielanie świadczeń medycznych
2.4. Udostępnianie dokumentacji medycznej
2.5. Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej
2.6. Odpowiedzialność prawna za błędy w dokumentacji medycznej
2.7. Zasady rejestracji medycznej / wypisy dla pacjentów
2.8. Wzory dokumentacji medycznej

Moduł III Pozostałe aspekty w pracy rejestratorki medycznej.
3.1. Obsługa komputera i urządzeń biurowych w rejestracji medycznej
3.2. Prawa i obowiązki rejestratorki medycznej
3.3. Etyka zawodowa
3.4. Podstawowe pojęcia w edukacji zdrowotnej

Zapraszamy