Neo Dentica w Łodzi zatrudni asystentkę lub higienistkę stomatologiczną

Neo Dentica Klinika Stomatologiczna w Łodzi w związku z rozwojem firmy – zatrudni asystentkę stomatologiczną bądź higienistkę stomatologiczną.
Poszukujemy osoby, która;
• jest w trakcie nauki w szkole o wskazanym kierunki bądz posiada już dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu asystentki czy higienistki stomatologicznej,
• jest sumienna i ukierunkowana na pracę na odpowiedzialnym stanowisku w wymagającym środowisku pracy
• ma bardzo dobrą organizacja pracy,
• lubi współpracę z ludźmi i jest ambitna.
• posiada wysoką kulturę osobistą.,
Obowiązki:
• czynne asystowanie przy zabiegach stomatologicznych,
• przygotowanie gabinetów do pracy z Pacjentem,
• prowadzenie dokumentacji medycznej,
• przygotowanie i sterylizacja narzędzi,
• nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów – sporządzanie raportów,
• przyjmowanie i obsługa Pacjentów.
• ścisła współpraca z lekarzem i Recepcją kliniki

Oferujemy:
• umowę o pracę, po dwumiesięcznym okresie próbnym,
• możliwość rozwoju kwalifikacji,
• pracę w zgranym zespole,
• przyjazną atmosferę.

Prosimy, aby przesyłać CV na adres: neodentica@neodentica.pl
z załączoną klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”..