Osobowość, wiedza i umiejętności, czyli jaka powinna być opiekunka dziecięca

Jeszcze niedawno częstym zjawiskiem było utożsamianie profesji opiekunki dziecięcej z idealną formą pracy dorywczej podczas studiów. Nikt wówczas nie sprawdzał kompetencji czy umiejętności potencjalnej opiekunki, wystarczył ładny uśmiech, dyspozycyjność oraz stwierdzenie „lubię dzieci”.  Dzisiaj to się zmieniło. Rodzice stali się bardziej świadomi potrzeb swoich pociech. Zrozumieli, że opieki nad dziećmi nie można powierzyć przypadkowej osobie. Wspomniana świadomość wynika również z popularyzacji w mediach programów o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, w których promuje się określone postawy rodzicielskie. Dlatego też świadomy rodzic, dbający o rozwój swojego dziecka, poza pytaniem „czy lubi pani dzieci?”, zapyta również o posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Osoby, które chcą sprawować opiekę nad dziećmi powinny przejawiać takie cechy, jak odpowiedzialność, cierpliwość, wrażliwość oraz empatia. Mając na uwadze, jak kruche i bezbronne są dzieci należy pamiętać, że oprócz predyspozycji osobowościowych niezbędna jest wiedza teoretyczna podparta praktyką i odpowiednimi kwalifikacjami.

Opiekunka dziecięca dzisiaj, to już nie dorywcza praca dla zabieganych studentek, ale zawód, który budzi powszechne uznanie. Profesja ta jest ceniona przede wszystkim z uwagi na to, że wymaga ogromnej odpowiedzialności za małego człowieka, a co za tym idzie jest to zawód przeznaczony dla wąskiego grona.

Opiekunka dziecięca sprawuje pieczę nad najmłodszymi, to jest od urodzenia do mniej więcej czwartego roku życia. W tym okresie dziecko jest całkowicie uzależnione od dorosłego, który się nim opiekuje. Warto również podkreślić, że pierwsze lata w życiu dziecka mają ogromny wpływ na jego przyszłość. Dlatego też zadaniem opiekunki jest nie tylko pielęgnowanie czy odżywianie, ale również dbanie o rozwój emocjonalny
i psychomotoryczny.

Naprzeciw współczesnym rodzicom, którzy w pełni dbają o rozwój psychofizyczny swoich dzieci wychodzi Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, które kształci wykwalifikowane opiekunki dziecięce. Niezbędna wiedza teoretyczna podparta praktykami zawodowymi pozwala umiejętnie sprawować pieczę nad najmłodszymi. Studium Pracowników Medycznych i Społecznych kształci profesjonalistów w swoim zawodzie, wyposażając ich przy tym w niezbędne na rynku pracy narzędzia.

https://www.szkolymedyczne.eu/kierunki/opiekunka-dziecieca/

Aleksandra Złota