Mleczka i toniki do pielęgnacji skóry

Słuchaczki kierunku technik usług kosmetycznych wykonały mleczka i toniki do pielęgnacji skóry.