Akademia Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Łodzi prowadzi nabór na kursy.