Aparatura w elektroradiologii – podstawy obrazowania, rodzaje aparatów i metodologia wykonywania badań w diagnostyce obrazowej