ZMIANY W KSZTAŁCENIU OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU

ZMIANY W KSZTAŁCENIU OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU

01.02.2021 został ogłoszony tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2021 poz. 211).

Zmiany w będą obejmować:

a) zmianę nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”,

b) wydłużenie okresu nauczania z dwóch semestrów na trzy semestry ( półtora roku )

c) wprowadzenie kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej,

d) odstąpienie od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

 

Pierwotnie projekt zakładał nauczanie wyłącznie w formie dziennej (5 dni w tygodniu). W związku z tym, że mogłoby to spowodować utrudniony dostęp do nauki dla osób już pracujących, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych postulowało zmianę formy kształcenia. Forma kształcenia stacjonarna  umożliwi  dalsze nauczanie w weekendy .

O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco – prosimy o śledzenie naszej  strony.

Link do Rozporządzenia: D20210211.pdf (sejm.gov.pl)