Zjazd absolwentów kierunku technik masażysta – 22.04.23