Zajęcia z p. mgr Marcinem Szczuckim w dniu 27 kwietnia 2013 r,