Zajęcia w dniu 21 września 2013 r. – higienistka stomatologiczna