Zajęcia w Szpitalu Studenckim dla Technika usług kosmetycznych s. III