Zajęcia praktyczne słuchaczy kierunku higienistka stomatologiczna w Wojewódzkiej Stomatologicznej Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie