WIZYTA MINISTRA PIOTRA BROMBERA – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w szkole policealnej w Lęborku.