Udział uczniów kierunku technik usług kosmetycznych w warsztatach