Uczniowie Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie mierzą ciśnienie i badają poziom cukru