Terminy składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / egzamin zawodowy