Terminy składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012:

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu:

  • do 22 lutego 2020 r.
  • do 27 marca 2020 r. w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 1. 2020 Zima

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017:

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu:

  • do 7 lutego 2020 r.
  • do 27 marca 2020 r. w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 1. 2020 Zima

Egzamin zawodowy Formuła 2019:

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu:

  • do 7 lutego 2020 r.