TECHNIK FARMACEUTYCZNY – OSTATNIA SZANSA NA ZDOBYCIE ZAWODU