SZKOLENIE Z ZAKRESU TERAPII SENSORYCZNEJ I DOBORU POMOCY OPTYCZNEJ U OSÓB Z DEFICYTEM WZROKU.