Szkolenie z etapów warstwowania skaleniowymi masami ceramicznymi GC Initial MC – 25-26.03.23