SZKOLENIE Z TERMOFORMINGU W STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

9 maja 2017 roku w Pracowni Protetyki Dentystycznej Anny Spychalskiej przy ul. Gębika 2/34 przy współpracy firmy Marrodet odbędzie się szkolenie z termoformingu.

Temat :Erkodent playsafe -szyny dla sportowców.

Podczas kursu uczeń wykona szynę dla sportowców i pozna technikę termoformowania z materiału erkoflex. Każdy uczestnik kursu otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Szkolenie jest bezpłatne dla słuchaczy Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Olsztynie – kierunek technik dentystyczny