Szkolenie: Elementy optodysleksji i integracji sensorycznej, szkolenie z zakresu refrakcji dnia 12.06.2022