Szkolenie doskonalące dla techników farmaceutycznych

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie zaprasza na szkolenie doskonalące  z zakresu HOMEOPATII  przeznaczone dla słuchaczy kierunku technik farmaceutyczny.
Temat szkolenia: HOMEOPATIA
Termin szkolenia: 12.05 .2019
Szkolenie poprowadzi mgr farmacji Aneta Kopydłowska- Kozłowska
Zapisy i informacje:
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Stanisława Dąbka 1
75- 354 Koszalin
Tel.: 506 035 801