Szkolenie doskonalące dla ortoptystek

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi zaprasza na szkolenie doskonalące przeznaczone dla słuchaczy kierunku ortoptystka.

Temat szkolenia:

Optodysleksja

Termin szkolenia : 30.03 .2019 oraz 31.03 2019

Szkolenie poprowadzi mgr Katarzyna Marszałek

Zapisy i informacje:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Kopcińskiego 5/11
90-242 Łódź

tel. 501 763 708
e-mail: lodz@oswiatalingwista.eu