Szkolenie doskonalące dla Asystentek stomatologicznych

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie zaprasza na szkolenie doskonalące przeznaczone dla słuchaczy kierunku higienistka stomatologiczna.

Temat szkolenia:

Rentgenodiagnostyka w stomatologii

Szkolenie poprowadzą lekarz stomatolog dr Tomasz Gajewski oraz mgr elektroradiologii Beata Skwierczyńska

Termin szkolenia: 7.04.2019 oraz 13.04.2019

Zapisy i informacje:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Grójecka 93
02-101 Warszawa
Tel. 518 336 882
e-mail: warszawa@oswiatalingwista.eu