Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Wałczu zaprasza na szkolenie doskonalące dla słuchaczy kierunku higienistka stomatologiczna, dnia 20.06.2021r.

Temat szkolenia :  Dekontaminacja

Termin : 20.06.2021 r, godz. 11.00-17.00.

Miejsce realizacji szkolenia : Pracownia RTG , Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz

Program szkolenia :

1.Zanieczyszczenia biologiczne

2.Środki ochrony

3.Czym jest dekontaminacja

 Szkolenie poprowadzi mgr Katarzyna Ostapowicz

Zapisy i informacje:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Kilińszczaków 59
78-600 Wałcz

Tel.  501 763 727

e-mail :walcz@oswiatalingwista.eu