Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi zaprasza na szkolenie : „RENTGENODIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA- METODY DIAGNOSTYKI CHOROBY PRÓCHNICOWEJ ,DZIĄSEŁ I PRZYZĘBIA”

Termin rozpoczęcia szkolenia : 30 05.2021 , godz.12.00

 

Miejsce prowadzenia szkolenia : ul. Kopińskiego 5/11 ,Łódź

Prowadzący : lekarz stomatolog Przemysław Nowak

Ilość godzin: 4 h

 

Skrócony program szkolenia teoretyczno-praktycznego

1. Uruchomienie pracowni rentgenowskiej -warunki lokalowe

2. Ochrona radiologiczna

3. Metody radiodiagnostyki stomatologicznej

4. Rodzaje zdjęć rentgenowskich

5. Przygotowanie pacjenta do wykonania zdjęć RTG

 

Każdy uczestnik szkolenia w trakcie będzie miał możliwość pracy z 5-10 zdjęć radiologicznych – ćwiczenia praktyczne

 

Zapisy i informacje:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi

Tel.+48 501 763 708; +48 501 566 035

e-mail :lodz@oswiatalingwista.eu