Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi zaprasza na szkolenie przeznaczone dla słuchaczy kierunku ortoptystka