Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi zaprasza na szkolenie przeznaczone dla słuchaczy kierunku ortoptystka

Temat szkolenia : Optodysleksja

Termin  szkolenia : 19. 06.2021 , godz. 8.00- 12.00

Miejsce prowadzenia szkolenia : ul. Kopińskiego 5/11 ,Łódź
Prowadzący : optyk , dyplomowana ortoptystka mgr Katarzyna Marszałek
Ilość godzin:  4 h

 PROGRAM SZKOLENIA : „OPTODYSLEKSJA”

 1. Wyjaśnienie pojęcia – dysleksja
 2. Przyczyny dysleksji
 3. Wyjaśnienie pojęcia optodysleksja
 4. Przyczyny optodysleksji
 5. Objawy optodysleksji
 6. Szkolne objawy optodysleksji
 7. Szkolne problemy optodyslektyka
 8. Badanie ortoptyczne optodysleksji
 9. Diagnoza ortoptyczna optodysleksji
 10. Ćwiczenia zalecane w gabinecie ortoptycznym w terapii optodysleksji
 11. Ćwiczenia zalecane w domu w terapii optodysleksji
 12. Aparaty i materiały dodatkowe wykorzystywane podczas terapii optodysleksji w gabinecie i w domu
 13. Analiza postępów terapii
 14. Profilaktyka optodysleksji

Zapisy i informacje:
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi
Tel.+48 501 763 708; +48 501 566  035
e-mail :lodz@oswiatalingwista.eu