Słuchaczki kierunku technik usług kosmetycznych Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Wałczu wezmą udział w szkoleniu