Słuchacze I roku kierunku protetyk słuchu. Zajęcia praktyczne w pracowni audiologicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.