Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 – higienistka stomatologiczna, Olsztyn