Pracownia w zawodach „opiekuńczych” w SPMiS w Kościerzynie.