Asystenta Protetyka Sluchu / Protetyka słuchu / Kierownika