Piknik naukowy w Łowiczu

W dniu 9 czerwca 2018 r. słuchacze Studium Pracowników Medycznych i
Społecznych w Łodzi wezmą udział w pikniku naukowym organizowanym przez I LO
im. J. Chełmońskiego w Łowiczu . Impreza jest skierowana do społeczności
Łowicza i okolic, ma na celu promowanie edukacji i popularyzowanie nauki. W
pikniku uczestniczyli będą słuchacze kierunków asystentka, higienistka
stomatologiczna ( którzy uczyć będą , jak dbać o higienę jamy ustnej , w tym
prawidłowo szczotkować zęby ), technik masażysta (wykonywać będą masaż
różnych partii ciała , zaprezentują różne techniki masażu) i terapeuta
zajęciowy ( słuchacze poprowadzą zajęcia z arteterapii).