Oświetlenie w miejscu pracy i nauki i jego wpływ na zachowanie dobrego wzroku.