“Neo Dentica Klinika Stomatologiczna w Łodzi – zatrudni asystentkę stomatologiczną lub higienistkę.