Nabór na stanowisko OPIEKUNA w Gdańsku

Centrum Opieki Serenus w Gdańsku
w wymiarze pełnego lub niepełnego etatu
 
W związku z rozwojem naszego Centrum do naszego zespołu poszukujemy osób, dla których praca z osobą starszą jest ogromną wartością i źródłem satysfakcji. Życzliwość, uśmiech, cierpliwość dołączone z profesjonalizmem, zaangażowaniem i motywacją do pracy to cechy dla nas niezmiernie ważne. Ponieważ każdy człowiek przywiązuje się do drugiej osoby – naszym celem jest zbudowanie stabilnego zespołu.
 
Do obowiązków Opiekuna należeć będzie m.in.:
dbanie o bezpieczny i komfortowy pobyt naszych mieszkańców,
realizowanie czynności pielęgnacyjnych wg. opracowanego standardu,
zapewnianie wsparcia osobom starszym w codziennych czynnościach (tj. poruszanie się, dbanie o higienę, ubieranie, karmienie)
drobne prace porządkowe w najbliższym otoczeniu naszych mieszkańców,
współtworzenie indywidulanych planów wsparcia mieszkańca,
pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu dla naszych mieszkańców,
udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, współdziałanie w rozwiązywaniu problemów życiowych mieszkańców, kształtowanie wśród mieszkańców więzi międzyludzkich, tworzenie warunków domowych.
 
Zależy nam na :
odpowiedzialnym podejściu do wypełniania powierzonych obowiązków,
pogodnym i miłym usposobienie, empatii,
zaangażowaniu, cierpliwości, chęci niesienia pomocy osobie starszej,
znajomości metody pracy „Pozytywne Podejście do Opieki” Teepa Snow
rzetelność, samodzielność i dobrej organizacja pracy własnej,
stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 
Mile widziane, ale nie konieczne:
wykształcenie: opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego
co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
To, co my możemy zaoferować:
udział w tworzeniu wyjątkowego Domu, popartego 160-letnim doświadczenia Diakoneo,
pracę w nowo powstałej placówce, gwarantującej bardzo dobre warunki pracy,
możliwość rozwoju zawodowego,
stabilne zatrudnienie,
miłą atmosferę.
 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 
Pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Adres: Centrum Opieki Serenus, Gdańsk 80-180, ul. Przemyska 17-19, Gdańsk Ujeścisko.
 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: rekrutacja@serenus-gdansk.pl
 
Dziękujemy za nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”