spmis-tech-masarzysta-praktyka15

Zajęcia praktyczne na kierunku technik masażysta