spmis-tech-masarzysta-praktyka16

Zajęcia praktyczne na kierunku technik masażysta