spmis-tech-masarzysta-praktyka14

Zajęcia praktyczne na kierunku technik masażysta