spmis-struktury-model4

Słuchacze kierunku technik masażysta wykonują modele niektórych struktur ciała