spmis-struktury-model5

Słuchacze kierunku technik masażysta wykonują modele niektórych struktur ciała