spmis-struktury-model3

Słuchacze kierunku technik masażysta wykonują modele niektórych struktur ciała