spmis-struktury-model2

Słuchacze kierunku technik masażysta wykonują modele niektórych struktur ciała